RRUGËTIMI

Ndërsa e keni gjetur rrugën tuaj këtu, ndoshta po kërkoni diçka më shumë në jetë. Diçka më kuptimplotë. Diçka që mund t’ju mbajë me të vërtetë dhe t’ju ndihmojë të dilni mbi sfidat e jetës.

NJË RRUGË DREJT ZOTIT

Bhakti’ do të thotë dashuri dhe përkushtim ndaj Hyjnores. Të jetosh bhakti është rruga jonë e vetëdijshme e të dashurit të Zotit, jo vetëm në sipërfaqe, por thellë në zemrat tona në çdo moment të jetës sonë.

Paramahamsa Vishwananda mëson se realizimi i Zotit është qëllimi përfundimtar i të paturit një ekzistencë njerëzore. Ai është këtu për t’ju drejtuar përgjatë rrugës dhe për t’ju ndihmuar të jetoni bhakti duke kultivuar marrëdhënien tuaj unike dhe personale me Hyjnoren.

Me Mjeshtrin, të jetosh në një gjendje kaq të ngritur nuk është vetëm për yogit ose shenjtorët! Është një mundësi reale në këtë jetë për të gjithë ne.

UDHETIMI I SHPIRTIT

Njohuria e vërtetë dhe praktika e sinqertë mund të çojë në atë që ne e quajmë ‘Vetë-realizim’, ku ju përjetoni hyjnoren tuaj. Por nuk është ky fundi.

Të përparosh përtej kësaj do të thotë të kuptosh vetë burimin e jetës që gjendet në të gjithë krijimin, të cilin ne e quajmë ‘realizim i Zotit “. Realizimi i Zotit është i rëndësishëm sepse të çliron nga cikli i lindjes dhe vdekjes dhe të lejon të shohësh realitetin e përjetshëm që qëndron në themel të gjithçkaje.

Për ta arritur këtë, Bhakti Marga ofron një qasje unike dhe hyjnore katër-krahëshe, e rrënjosur në traditat shpirtërore të nderuara nga koha.

NJE ZOT – SHUME FYTYRA

Ne besojmë në një Zot të vetëm; ne e quajmë Atë Shriman Narayana.

Megjithëse Ai jeton brenda nesh, Ai gjithashtu merr një larmi formash të jashtme. Këto forma na lejojnë të përjetojmë një marrëdhënie me Të, e cila besojmë se është marrëdhënia më e rëndësishme në jetën tonë.

Secila prej këtyre formave të jashtme shfaq një grup unik të atributeve dhe cilësive, duke ju dhënë lirinë për të dashur dhe për tu lidhur me Atë që ju duket më tërheqës.

HIRI I GURU-së

Përpjekjet tona mund të na çojnë deri diku në udhëtimin drejt realizimit të Zotit. Për të kapërcyer kufizimet e botës materiale, nevojitet hiri i një Mjeshtri të vërtetë.

Paramahamsa Vishwananda është një satguru që ka përvetësuar rrugëtimin dhe që mund t’ju çojë përtej kufizimeve tuaja. Ai zgjon Dashurinë Hyjnore në zemrën tuaj dhe udhëheq udhëtimin tuaj në këtë rrugë duke përdorur një kombinim unik të praktikave shpirtërore.

 

Yoga & Meditim
Arte devotshmërie
Njohuritë
Ritualet