NJOHURI

Njohuritë e vëna në dispozicion përmes Paramahamsa Vishwananda ju ndihmojnë të kuptoni se kush jeni me të vërtetë, nga keni ardhur dhe qëllimin e vërtetë të ekzistencës suaj njerëzore.

‘Mendja është një mik për atë që e ka zotëruar atë. Por për atë mendja e të cilit është e pakontrolluar, ajo bëhet më e keqja e armiqve.’

Bhagavad Gita

NJOHURI NGA MJESHTRI

Paramahamsa Vishwananda është një Mjeshtër plotësisht i realizuar në Zot, i cili nga afër e njeh Zotin përmes përvojës së dorës së parë. Mënyra e tij praktike, e thjeshtë, me këmbë në tokë për të zbuluar dhe ndarë të vërtetat dhe misteret më të thella për të cilat flitet në shkrimet e lashta i bën librat dhe ligjërimet e Tij të arritshme dhe të përshtatshme për të gjithë në botën e sotme.

Dituria është e rëndësishme për të jetuar bhakti. Siguron rrënjët për të kuptuar rrugën dhe frymëzimin për të jetuar, dashuruar dhe rritur me kalimin e kohës. Dituria e kthen përvojën në mençuri.

BHAGAVAD GITA

Bhagavad Gita zbulon të vërtetën e spiritualitetit real në vetëm 700 vargje. Ai përmban gjithçka që ju duhet të dini rreth mënyrës së arritjes së Njohjes së Vetvetes dhe njohjes së Zotit përmes bhakti, rrugës së devotshmërisë.

Bhagavad Gita u ofron kërkuesve shpirtërorë një hartë për vetë burimin e hyjnisë. Komenti i thjeshtë por elegant i Paramahamsa Vishwananda sjell këtë ligjërim të përjetshëm dhe na tregon se si ta jetojmë mençurinë e saj në jetën tonë të përditshme.

SHREEMAD BHAGAVATAM

Ky shkrim i përjetshëm hap zemrën për Dashurinë Hyjnore. Ajo është e mbushur me histori dashurie rreth mënyrës se si Zoti Suprem lind në të gjitha epokat për të bashkëvepruar me adhuruesit e Tij në një larmi të gjerë marrëdhëniesh.

Paramahamsa Vishwananda ka shkrirë 18,000 vargje origjinale në historitë më të dashura. Komentet e tij depërtuese zbulojnë kuptimin e fshehur në këto histori dhe ilustrojnë se si ta marrësh njohurinë përzemër dhe të përparosh në rrugën tënde shpirtërore.

EKSPLORONI NË THELLËSI TË NJOHURIVE

Mendja shpesh ka pyetje dhe ka nevojë për sqarim në mënyrë që të hapet për ide të reja. Udhëtimi Bhakti Marga nuk ka të bëjë me mbingarkesën e mendjes. Bëhet fjalë për t’i dhënë mendjes njohuri të mjaftueshme për të vendosur një qëllim të qartë dhe për ta përqendruar mendjen në gjërat e duhura në mënyrë që të ngrihet mbi kufizimet e saj.