MBËSHTETJE

Bhakti Marga ka shumë burime për të zgjeruar zemrën tuaj dhe për të thelluar kuptimin tuaj, dhe falë donatorëve dhe ndihmuesve tanë, shumë nga këto janë falas. Nëse ju pëlqen ajo që bëjmë, ndani pëlqimet dhe ndjesitë. Na ndihmoni të rritemi së bashku.

NË KOHËT E LASHTA

Në kohët antike ashramët bënë çmos për të qenë të vetë-mbajtur. Mbreti dhe njerëzit lokalë do të kontribuonin gjithashtu sepse e dinin që të gjitha lutjet dhe ritualet e bëra në ashram do t’u bënin dobi edhe atyre.

Meritat pozitive gjenerohen kur lutjet dhe puna e përditshme bëhen me Zotin në mendje dhe i ofrohen me vetëmohim Zotit në shenjë mirënjohjeje.

Bekimet që kjo thërret u dhurohen të gjithë atyre që kanë kontribuar në mirëqenien e ashramit. Kohë më parë, lopët konsideroheshin si dhurata më e madhe, por në kohët e sotme moderne, ajo që është më e nevojshme është mbështetja juaj financiare. Fondet e mbledhura lejojnë që misioni të shërbejë për të mirën e njerëzimit. Mbështetja juaj vlerësohet më së shumti.

Mbështetja financiare

Ju lutemi na kontaktoni nëse dëshironi të ndihmoni.

Seva (shërbim pa pritshmëri)

Nëse keni ndonjë talent, aftësi ose ide që mund të na ndihmojë të përmirësojmë mënyrën e përhapjes së mesazhit dhe të misionit të Paramahamsa Vishwananda dhe do të donit të ndihmoni, ju lutemi na shkruani.

BURIMET FALAS PËR TU EKSPLORUAR

DARSHAN ONLINE

ME PARAMAHAMSA VISHWANANDA

NJOHURI NGA MJESHTRI

SERI JAVORE

KIRTAN ME MJESHTRIN

SERI MUJORE

SERI 
NJOHURISH

ZHYTUNI THELLË NË SHKRIMET E SHENJTA

SEKSIONE MUZIKE
KIRTAN

SERI MUJORE

PYETJE DHE PËRGJIGJE
ME MJESHTRIN

SHIKONI NË FACEBOOK

PËRVOJAT ME
MJESHTRIN

NDARJA E TREGIMEVE TË TYRE

LUTJET E
PËRDITSHME

ARATI NË MËNGJES DHE NË MBRËMJE

DARSHAN ONLINE

ME PARAMAHAMSA VISHWANANDA

NJOHURI NGA MJESHTRI

SERI JAVORE

PYETJE DHE PËRGJIGJE
ME MJESHTRIN

SHIKONI NË FACEBOOK

KIRTAN ME MJESHTRIN

SERI MUJORE

SERI
NJOHURISH

ZHYTUNI THELLË NË SHKRIMET E SHENJTA

SEKSIONE MUZIKE
KIRTAN

SERI MUJORE

PËRVOJAT ME 
MJESHTRIN

NDARJA E TREGIMEVE TË TYRE

LUTJET E 
PËRDITSHME

ARATI NË MËNGJES DHE NË MBRËMJE